ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕ' ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Στη δ/νση http://www.poetrysymposium.gr/pdf/ANTHOLOGIA_KE.pdf υπάρχει ολόκληρη η Ανθολογία ποιημάτων του ΚΕ' Συμποσίου Ποίησης