ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Ζ.Δ. ΑΪΝΑΛΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ/ ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Ζ.Δ. Αϊναλής γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα.

Έργα του:
Hellenica: Το καινούργιο εντός ή πέραν της γλώσσας: Ανθολογία νέων Ελλήνων ποιητών, εκδόσεις Γαβριηλίδης -2009
Αποσπάσματα, εκδόσεις Γαβριηλίδης - 2008
Ηλεκτρογραφία, εκδόσεις Γαβριηλίδης -2006