Περιοδικό ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ τχ.2
"Κουκούτσι" εξαμηνιαίο περιοδικό περιΠΟΙΗΣΗΣ
Διευθ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 40Α ,Βούλα 16673 τηλ: 210 8995.778
Fax: 210 9632.660 Email:
koukoutsi.peripoihsh@gmail.com