ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ - ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΟ

Έργα του Σπύρου Θεριανού:
"Το εισόδημα στο Μόλυβο" (α' έκδοση: Αθήνα, 1999, β' έκδοση: "Ποιήματα των φίλων", 2002)
"Ντυμένος επίσημα", Πλανόδιον, 2008.
.
.