Ψηφιακὸ περιοδικὸ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ τχ.1 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΓΑΡΗΣ "Οἱ μέλισσες" [Ἐλεύθερη ἀνάγνωση κι ἀνάκτηση]

Διαβάστε καὶ ἀνακτῆστε ἐλεύθερα ἀπὸ ΕΔΩ τὸ νέο ψηφιακὸ περιοδικὸ ποὺ διακινοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα μὲ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

 
Τὸ περιοδικὸ θὰ κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο κάθε μήνα καὶ θὰ φιλοξενεῖ σὲ κάθε τεῦχος του τὸ ἔργο ἑνὸς συγγραφέα.

Τὸ τεῦχος 1 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα «Ὁ Ἀμάραντος» τοῦ Γιώργου Πύργαρη μὲ τίτλο ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

e-mail τοῦ συγγραφέα γιὰ σχόλια: pirgaris1965@yahoo.gr


 
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».