Εφημερίδα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ αρ.φύλλου 79

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της δίμηνης έκδοσης γραμμάτων και καλών τεχνών ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ
Αρ. φύλλου 79  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010

Γερανείων 4 – 16345 – Ηλιούπολη – τηλ 210 9700789