ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: ΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - "ΑΓΡΙΟΣΤΑΦΥΛΑ ΣΕ ΠΑΤΗΤΗΡΙ"

Ο Έκτορας Πανταζής ζει στην Αθήνα.
Ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο: http://ector.wordpress.com/

Έργα του:
Βέλος στο χώμα - Ποιήματα - Πλανόδιον 2006
Αγριοστάφυλα σε πατητήρι - Ποιήματα - Πλανόδιον 2010