ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΙΔΟΥ - ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Έργα της Αθηνάς Ξανθίδου:

Το ανάγλυφο του αν - Ποιήματα - Μπίμπης 2003
Μια μέρα - Ποιήματα - Πλανόδιον - 2010