ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιλογή ποιημάτων - Σημειώματα: Ντίνος Χριστιανόπουλος
Στο  CD που συνοδεύει το βιβλίο, ακούγεται να διαβάζει τα ποιήματα ο Γιώργος Μοσχίδης