ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ (1803 - 1868)Αλέξανδρος Σούτσος - "Σάτυρα δεύτερη"  απόσπασμα –  (1826 - 1827)