ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: ΜΠΑΚΑΣ ΔΑΥΙΔ - "Τσιγάρο και λιβάνι"

Ο Δαυίδ Μπάκας ζει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Έργα του:
Ο αλλοδαπός χρόνος της σιωπής - 1999 - Πιτσιλός
Τσιγάρο και λιβάνι -2011 - Οκτασέλιδο του Μπιλιέτου τχ.72