Πανελλήνιος διαγωνισμός "ΚΟΡΑΛΛΙ" - "Από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα" Λήξη διαγωνισμού 31/3/2021

 Με αφορμή τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 οι εκδόσεις ΚΟΡΑΛΛΙ ανακοινώνουν την έναρξη του δευτέρου (2ου) πανελληνίου διαγωνισμού «ΚΟΡΑΛΛΙ» στις κατηγορίες:

α) Ποίηση 

β) Διήγημα

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:

1. Το θέμα του διαγωνισμού και στις δυο κατηγορίες είναι «Από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα».

2. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ανοιχτός από την 10η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021.

3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν ένα ποίημά τους που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 στίχους συνολικά ή ένα διήγημα τους από 600 μέχρι 1.000 λέξεις. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μία μόνο από τις δύο κατηγορίες.

4. Γίνονται δεκτά ποιήματα και διηγήματα στην ελληνική γλώσσα. 

5. Δεν υπάρχουν περιορισμοί εθνικότητας ή τόπου διαμονής του συγγραφέα.

6. Τα ποιήματα και τα διηγήματα  δεν θα πρέπει να έχουν βραβευθεί σε άλλον λογοτεχνικό διαγωνισμό, να έχουν εκδοθεί ή να έχουν δημοσιευθεί σε βιβλίο ή έντυπο.

7. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας πρέπει να δηλώσετε ένα ονοματεπώνυμο και έναν τίτλο για το ποίημα ή το διήγημα.

8. Θεωρούμε ως ηλεκτρονική σας διεύθυνση εκείνη μέσω της οποίας στέλνετε τη συμμετοχή σας.

9.  Τα ποιήματα και τα διηγήματα θα γίνονται δεκτά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή που θα σταλεί στη διεύθυνση koralli.diagwnismos@gmail.com Στο mail θα υπάρχει επισύναψη του κειμένου σε μορφή word.doc ή docx αλλά όχι σε pdf.

10. Οι συμμετοχές με ψευδώνυμο δεν γίνονται δεκτές. Η αποστολή των πραγματικών στοιχείων είναι απαραίτητη και έχει τη θέση αποδοχής των όρων της έκδοσης και χωρίς αυτήν δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή στο βιβλίο.

11.  Δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό τα μέλη της κριτικής επιτροπής του παρόντος διαγωνισμού.

12.  Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υπάρχει. Για όσους δεν έχουν, κατά την ημεροχρονολογία ενάρξεως του διαγωνισμού, συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα, κηδεμόνα ή έχοντος την επιμέλειά τους προσώπου με την οποία να δηλώνει ότι εγκρίνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού καθώς και τη συμμετοχή του διαγωνιζομένου. 

13. Για κάθε έγκυρη συμμετοχή ο διαγωνιζόμενος θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα (mail) μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της.

14.  Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του μηνός Ιουνίου 2021.

15.  Από τα ποιήματα και τα διηγήματα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό όσα διακριθούν σε κάθε κατηγορία  θα κυκλοφορήσουν σε συλλογή από τις εκδόσεις ΚΟΡΑΛΛΙ  που θα κυκλοφορήσει εντός του έτους 2021.

16. Όλοι οι διαγωνιζομενοι που τα ποιήματά ή τα διηγήματά τους θα συμπεριληφθούν στην άνω έκδοση θα παραλάβουν από το βιβλιοπωλείο δωρεάν ένα βιβλίο της συλλογής.

17. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται και την αποδοχή των κανόνων του.

18.  Με τη συμμετοχή τους οι ποιητές και οι συγγραφείς  εκχωρούν στις εκδόσεις ΚΟΡΑΛΛΙ το δικαίωμα να αναρτήσουν (οι εκδόσεις ΚΟΡΑΛΛΙ)  στα social media, στην ιστοσελίδα τους ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο και σε οποιονδήποτε χρόνο τα ποιήματά και τα διηγήματά τους, είτε επιλεγούν είτε όχι. 

19.  Τα πνευματικά δικαιώματα των ποιημάτων και των διηγημάτων  παραμένουν στους συγγραφείς και εκχωρούνται στις εκδόσεις ΚΟΡΑΛΛΙ για τη συγκεκριμένη ως άνω έκδοση και μόνο για διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Κάθε ποιητής ή διηγηματογράφος είναι ελεύθερος να δημοσιεύσει, εκδώσει κλπ το ποίημά του ή το διήγημά του  όπου εκείνος θέλει μετά την πάροδο του άνω χρονικού διαστήματος.

20.  Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τους

I. Γιώργος Ρούσκας, ποιητής

II. Τζίνα Ξυνογιαννακοπούλου, ποιήτρια

III. Παναγιώτης Βούρος, δικηγόρος, συγγραφέας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό επικοινωνήστε με τις εκδόσεις ΚΟΡΑΛΛΙ :

Τηλ.: 210.85.47.723

Mail: koralli.diagwnismos@gmail.com


 Καλή επιτυχία σε όλους,

           Εκδόσεις «ΚΟΡΑΛΛΙ»