ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (29/2/1900 - 20/9/1971)


http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/

Βαθειὰ λυρικός, στοχαστικὸς καὶ αἰσθαντικὸς μὲ ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ τὸν ἀπασχόλησαν στὴ ζωή του, μὲ τὸ μεγάλο του ταλέντο στὴ γραφὴ ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς βαθειὲς γνώσεις του τῆς ἱστορίας τῆς Ἑλλάδας κατάφερε νὰ συνδέσει σαφῶς τὰ πάντα μὲ ἕνα λόγο - ποὺ μνημειώδης καθὼς ἔρρεε στὸ χαρτὶ - τὸν ἔκανε νὰ κερδίσει τὴ διεθνῆ ἀναγνώριση καὶ νὰ καταστεῖ εἷς ἐκ τῶν κορυφαίων ποιητῶν τῆς ἐποχῆς του.
Παρατίθενται ἐδῶ ὁρισμένα βιογραφικὰ στοιχεῖα, ἐργογραφία καὶ σχολιασμοὶ τοῦ ἔργου του.
Ἐπίσης, παρουσιάζονται ἐπιλεγμένα ἔργα του.


Γενικά
Βιογραφικὰ στοιχεῖα
1Βιογραφικὰ στοιχεῖα
2Έργογραφία
Ὁ Γ.Σ. καὶ ὁ Ἑλληνισμός

Ἔργα
Δήλωση κατὰ τῆς δικτατορίας
Ὁμιλία στὴν ἀπονομὴ τῶν Nobel
Ἕνας Ἕλληνας, ὁ Μακρυγιάννης
Ἡ γλῶσσα στὴν ποίησή μας
Κίχλη
Θερινὸ Ἡλιοστάσι
Μυθιστόρημα
Οἱ γάτες τ᾿ Ἅι-Νικόλα
Θεόφιλος
Δελφοί (Ἀγγλικά)
Διάφορα ποιήματα