Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.8 – ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ (ΔΙΗΓΗΜΑ)


Διαβάστε κι νακτστε λεύθερα π ΕΔΩ τ ψηφιακ περιοδικ πο διακινον στ διαδίκτυο τ Λογοτεχνικ πίκαιρα μ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.
Τ τεχος 8 το περιοδικο περιέχει διήγημα τοῦ Ἰάκωβου Γαριβάλδη  (ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ) [Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ Πολιτιστικὸ Σύνδεσμο].
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».
₪ ₪