Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.12 – ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ (ΠΟΙΗΜΑΤΑ)Διαβάστε κι νακτστε λεύθερα π ΕΔΩ τ ψηφιακ περιοδικ πο διακινον στ διαδίκτυο τ Λογοτεχνικ πίκαιρα μ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

Τ τεχος 12 το περιοδικο περιέχει ποιήματα τῆς Χριστιάνας Ἀβρααμίδου (ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ).ναρτήστε λεύθερα τν λη το κάθε τεύχους στὴν ἰστοσελίδα σας νημερώνοντας παράλληλα μ mail τ Λογοτεχνικ πίκαιρα.


ν πιθυμετε ν λαμβάνετε κάθε φορ τ περιοδικ μ τ λεκτρονικ ταχυδρομεο πευθυνθετε στ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com ναγράφοντας μόνο στν νότητα ΘΕΜΑ τν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».