Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.7 – ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ (ΠΟΙΗΜΑΤΑ)Διαβάστε κι ἀνακτῆστε ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΕΔΩ τὸ ψηφιακὸ περιοδικὸ ποὺ διακινοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα μὲ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.Τὸ τεῦχος 7 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ποιήματα τῆς Μαρίας Ἀνδρεαδέλλη (ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ)
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».


₪ ₪