ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Χειρόγραφο περιοδικό "ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ τχ.3" Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1988

Στα πλαίσια της διάδοσης λογοτεχνικών έργων που διατίθενται ελεύθερα από τους δημιουργούς τους, παρουσιάζεται το 3ο τεύχος του χειρόγραφου περιοδικό ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ που κυκλοφόρησε χέρι με χέρι σε φωτοαντίγραφα τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1988. Το πρωτότυπο αυτό περιοδικό έγραψε ο Κώστας Ριτσώνης.

Γράψτε μου να σας στείλω με email ολόκληρο το τεύχος σε ψηφιακή μορφή.