ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ (1862 - 28/5/1924)


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Στη σελίδα http://androspoets.homestead.com/PolemisIoannis.html υπάρχει σύντομο βιογραφικό του ποιητή και μερικά από τα έργα του.

Ποιήματά του υπάρχουν και στη δ/νση http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/iwannhs_polemhs_poems.htm

Για τον Ιωάννη Πολέμη στη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82

Βιογραφικό και ποιήματα από το ηλεκτρονικό περιοδικό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=385