Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.10 – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΙΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε κι ἀνακτῆστε ἐλεύθερα ἀπὸ ΕΔΩ τὸ ψηφιακὸ περιοδικὸ ποὺ διακινοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα μὲ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.Τὸ τεῦχος 10 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ποιήματα τοῦ Βαγγέλη Κυριακοῦ (ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ).
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».
₪ ₪