ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημιουργία ενότητας "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ" στα Λογοτεχνικά Επίκαιρα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι από τους συγγραφείς έχετε δημιουργήσει ψηφιακά βιβλία (e-book) "εκτός εμπορίου" με το έργο σας (όχι ψηφιοποίηση βιβλίων που έχουν εκδοθεί από εκδοτικό οίκο, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν και σε δεύτερο πρόσωπο εκτός του συγγραφέα) κι επιθυμείτε την ελεύθερη ανάγνωση και διάθεσή τους στο διαδίκτυο, μπορείτε να ενημερώνετε τα Λογοτεχνικά Επίκαιρα στη δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com

Τα ψηφιακά βιβλία αποστέλλονται μέσω e-mail στους αναγνώστες της ιστοσελίδας. Για τεχνικούς λόγους γίνεται ανάρτηση παρουσιάσεων ψηφιακών βιβλίων στην ιστοσελίδα μόνο όταν αυτά βρίσκονται ήδη αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή σε ιστοσελίδες του διαδικτύου γι αυτό ενημερώστε την ιστοσελίδα για τους διαδικτυακούς τόπους που τα περιλαμβάνουν, ώστε να αναρτηθούν στη θεματική ενότητα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ»: 
http://logotexnika-epikaira.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%9D%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%91


(Ενδεικτικά, μπορείτε να στείλετε τα έργα σας, σε μορφή pdf, στην δ/νση
info@free-ebooks.gr της ιστοσελίδας http://www.free-ebooks.gr/gr/index.php ή στην ιστοσελίδα https://www.ebooks4greeks.gr για να αναρτηθούν μόνιμα και να μπορούν να ανακτηθούν από οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου.
Ενημερώστε και για άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες που διαθέτουν νόμιμα και δωρεάν ψηφιακά βιβλία από το διαδίκτυο ώστε να προστεθούν στην ανακοίνωση.)
.

Λογοτεχνικά Επίκαιρα
23/9/2016