Περιοδικό ΚΡΙΤΙΚΗ [1959 - 1961] (Όλα τα τεύχη ψηφιοποιημένα)


Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα τεύχη (ετών 1959 -1961) του περιοδικού ΚΡΙΤΙΚΗ από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:

ΚΡΙΤΙΚΗ

Δίμηνη έκδοση μελέτης και κριτικής. Διευθυντής: Μανόλης Αναγνωστάκης. © 1959-1961, Ανέστης Αναγνωστάκης

Θεσσαλονίκη, 1959-1961, 14 τχ., αρ. 1-18 221 εγγραφές, 73 συγγραφείς

Δημήτρης Δασκαλόπουλος, «Κριτική», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμ. 36ος, Πάπυρος, Αθήνα 1991, σ. 189-190. ⁓ Βενετία Αποστολίδου, «Το περιοδικό Κριτική (1959-1961). Η δόμηση της υποκειμενικότητας μιας γενιάς», Νέο Επίπεδο 32 (2000), 51-60. ⁓ Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Το περιοδικό Κριτική (1959-1961). Μια δοκιμή ανανέωσης του κριτικού λόγου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004. ⁓ Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, «Το περιοδικό Κριτική», Η Καθημερινή, ένθετο «Επτά ημέρες», 4 Δεκεμβρίου 2005. ⁓ Μαρία Αντωνίου-Τίλιου, «Κριτική», Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα, Έργα, Ρεύματα, Όροι, Πατάκης, Αθήνα 2007, σ. 1169. ⁓ Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, «Κριτική», Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου 1784-1974. Εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφοι, εκδότες, (επιμ.) Λουκία Δρούλια – Γιούλα Κουτσοπανάγου, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σ. 647-649.