Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.5 – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΒΟΛΚΩΦ «ΠΟΙΗΜΑΤΑ»Διαβάστε κι ἀνακτῆστε ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΕΔΩ τὸ ψηφιακὸ περιοδικὸ ποὺ διακινοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα μὲ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.
Τὸ τεῦχος 5 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ποιήματα τοῦ Θεοδόση Βολκώφ.

 


 
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com  ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».


₪ ₪