Ψηφιακό περιοδικό "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ" τχ.4 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΣΑΝΟΓΛΟΥ "ΤΟ ΠΙΟΝΙ"Διαβάστε κι ἀνακτῆστε ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΕΔΩ τὸ ψηφιακὸ περιοδικὸ ποὺ διακινοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα μὲ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.


Τὸ τεῦχος 4 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν ὁμότιτλο θεατρικὸ μονόλογο τοῦ Γιώργου Ἀλισάνογλου μὲ τίτλο ΤΟ ΠΙΟΝΙ.

  
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com  ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».


₪ ₪