ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ (14/9/1878 - 31/7/1920)Βιογραφία και εργογραφία του Ίωνα Δραγούμη: http://www.ekebi.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=165

Από την ιστοσελίδα ΑΝΕΜΗ διατίθεται προς ανάκτηση το βιβλίο ΚΟΙΝΟΤΗΣ -ΕΘΝΟΣ -ΚΡΑΤΟΣ εκδ. 1923.

Από την ιστοσελίδα Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκπομπή του Φρέντυ Γερμανού για τον Ίωνα Δραγούμη