Ψηφιακὸ περιοδικὸ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ τχ.3 – ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ "Σκοτεινὴ θάλασσα τῆς πόρτας μου" [Ἐλεύθερη ἀνάγνωση]


Διαβάστε κι ἀνακτῆστε ἐλεύθερα ἀπὸ ΕΔΩ τὸ νέο ψηφιακὸ περιοδικὸ ποὺ διακινοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα μὲ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

Τὸ τεῦχος 3 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ποιήματα τοῦ Γιάννη Τόλια μὲ τίτλο ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΥ.

e-mail τοῦ συγγραφέα γιὰ σχόλια: jtolias@hotmail.com


Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε κάθε φορὰ τὸ περιοδικὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἀπευθυνθεῖτε στὴ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com  ἀναγράφοντας μόνο στὴν ἑνότητα ΘΕΜΑ τὸν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».

₪ ₪