ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (22/6/1924 - 26/11/2008)