ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Γιάννης Τόλιας - Πανδημία Λήθης (ποιήματα, στίχοι και στοχασμοί)


Πανδημία Λήθης (ποιήματα, στίχοι και στοχασμοί)
Γιάννης Τόλιας
Πάτρα - Απρίλιος 2021
Ποιήματα
Ιδιωτική έκδοση
ISBN: 978-618-00-2778-5

Διαβάστε ελεύθερα και κατεβάστε για το ψηφιακό σας αρχείο την ποιητική συλλογή, από τη διεύθυνση: