ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ - Νίκος Σουβατζής "Χειμερινή Ισημερία"


Νίκος Σουβατζής 
"ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ"
Ιδιωτική έκδοση
1η κυκλοφορία 2016
Κυκλοφορία σε ψηφιακή μορφή 2019

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαβάσετε ελεύθερα την ποιητική συλλογή "Χειμερινή ισημερία" από τη δ/νση: