"Ανθολογία σύγχρονης ελληνικής ποίησης" - Σταύρος Αμπελάς

Ανθολογία σύγχρονης ελληνικής ποίησης από τη σελίδα του Σταύρου Αμπελά
Ανθολογία Σύγχρονης
Ελληνικής Ποίησης

Η γενιά του 30΄

Η πρώτη μεταπολεμική γενιά

Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά

Νεότερη Ελληνική Ποίηση 1980-1997

16 Νέοι Έλληνες Ποιητές