Περιοδικό ΝΕΥΣΙΣ τχ.17

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεύχος 17 fl 2008


Φεβρουάριος 2009
ISSN: 1106-6601
Σελ.: 256 • Τιµή: € 17,50Κυκλοφόρησε το δέκατο έβδοµο τεύχος του περιοδικού Νεύσις, των εκδόσεων Νεφέλη. Η
Νεύσις συµπληρώνει πλέον 16 έτη κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει φιλοξενήσει
στις στήλες της ένα µεγάλο αριθµό µελετών για την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστηµών
και της τεχνολογίας. Το µεγαλύτερο µέρος του παρόντος τεύχους περιλαµβάνει ένα εκτενές
αφιέρωµα στον πρόσφατα χαµένο Michael Frede.
κλικ στα περιεχόμρνα για μεγέθυνση