ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στη δ/νση http://www.ioannina-art.gr/index.php?q=el/taxonomy/term/12
στην ιστοσελίδα ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ έχουν καταχωρηθεί
οι λογοτέχνες της Ηπείρου με βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για τον καθένα.

Το έργο «Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία» εντάσσεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

"Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Αποτέλεσμα του έργου αυτού θα είναι ένας μοναδικός «κατάλογος» καλλιτεχνών της περιοχής ο οποίος και θα αποτελέσει τον «πολιτιστικό χάρτη» του Νομού.


Ο κατάλογος αυτός θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των καλλιτεχνών (Δημογραφικά, Βιογραφικό), και τα ψηφιοποιημένα έργα τους. Το υλικό που θα προκύψει θα παρουσιαστεί μέσω του διαδικτύου ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες εκδηλώσεις δημοσιότητας για να παρουσιαστεί το έργο στο ευρύτερο κοινό.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι επαγγελματίες καλλιτέχνες καθώς με το παρόν έργο θα είναι δυνατή η δημοσίευση και προβολή του έργου τους αλλά και το κοινό το οποίο θα έχει την δυνατότητα να έρθει σε επαφή και να μυηθεί στην σύγχρονη δημιουργία των Ιωαννίνων."Πηγή: http://www.ioannina-art.gr/index.php?q=el/first