ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (11/1/1910 – 10/2/1975)