ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς


Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας (http://ebooks.liblivadia.gr/) παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, συλλογές και εφημερίδες, με σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία. Το υλικό αυτό διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο σε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και ανάγνωσης όχι μόνο στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές και το ευρύ κοινό. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), όπου και φιλοξενείται, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο οργανισμών.


Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται υλικό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας που έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου "Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ, με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους) και είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων. Για την ποιότητα της ψηφιοποίησης δεν ευθύνονται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Το υλικό αυτό έχει οργανωθεί από το ΕΚΤ σε υποδομή ψηφιακού αποθετηρίου, σε προτυποποιημένη μορφή και με προηγμένες και φιλικές στον χρήστη δυνατότητες ανάγνωσης και απλής/σύνθετης αναζήτησης. Από την αρχική σελίδα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα, με τη μορφή tag cloud, το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε με βάση προηγμένο Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) , ενώ για την καταλογογράφηση του υλικού της βιβλιοθήκης αξιοποιείται το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Λειτουργεί στις εικονικοποιημένες (virtualized) τεχνολογικές υποδομές του ΕΚΤ, με δυνατότητα διάθεσης μεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχομένου και προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσης που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υποστηρίζει τα απαιτούμενα πρότυπα διαλειτουργικότητας, ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες. Για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ όπως το DSpace και ο Internet Archive Book Reader/Datanode .

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως πρώτο πιλοτικό βήμα για την παροχή ολοκληρωμένων σχετικών εφαρμογών ως υπηρεσία (Software as a Service), στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.