Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) Φωτογραφία - Φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης 1998

Φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης - Καλοκαίρι 1998
Στο περίπτερο του ΜΠΙΛΙΕΤΟΥ - Ντίνος Χριστιανόπουλος και Βασίλης Δημητράκος Πηγή: Αρχείο Θοδωρή Βοριά