Ενθύμιο Θεσσαλονίκης 1912 - 2012 - Τελετή στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ (Ιούνιος 2011)

1 Ιουλίου 2011 - Στιγμιότυπο από την αναγόρευση του Ντίνου Χριστιανόπουλου
σε Επίτιμο Διδάκτορα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ