Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) – Εξώφυλλο 1ου τεύχους του περιοδικού ΤΕΧΝΗ (1921)

Το εξώφυλλο του 1ου τεύχους του περιοδικού ΤΕΧΝΗ που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη
τον Φεβρουάριο του 1921. 


Πηγή: Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου