ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Δημήτρης Αγαθοκλής - "Άφεσις"

Το βιβλίο του Δημήτρη Αγαθοκλή ΑΦΕΣΙΣ διατίθεται ελεύθερα στη δ/νση: 
 http://www.dagathoklis.com/poetry/downloads/afesis.pdf

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: http://www.dagathoklis.com