Περιοδικό ΧΡΟΝΙΚΑ (Κωνσταντινούπολη) τχ.8 (15/12/1909)

 


ΧΡΟΝΙΚΑ - 12σέλιδο δεκαπενθήμερο περιοδικόν πολιτικόν και φιλολογικόν της Κωνσταντινουπόλεως.

Πρωτοσέλιδο του τεύχους 8 (τόμος β').

Εν Κωνσταντινουπόλει τη 15 Δεκεμβρίου 1909.