ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ (1862 - 28/5/1924)



Βιογραφία στη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ:
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82

Βιογραφία, βιβλιογραφία, εργογραφία στο ΕΚΕΒΙ:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=341

Δοκίμιο του Ε. Ν. Μόσχου "Ιωάννης Πολέμης - Η λησμονημένη ποιητική μας παράδοση" περιοδικό Νέα Εστία τχ.1388:
http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=142449&code=0275

Τέσσερα ποιήματα υπό τον τίτλο "Ξενητεμένα τραγούδια" στο περιοδικό  ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ:
http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/poikili_stoa/article/view/93111/91823

Το ποίημα "Οι πόθοι των ποιητών" στο περιοδικό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ:
http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/71339/70215

Ποίημα "Το καμάρι" στο περιοδικό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΚΟΚΟΥ:
http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/73906/72782

Στη σελίδα http://androspoets.homestead.com/PolemisIoannis.html υπάρχει σύντομο βιογραφικό του ποιητή και μερικά από τα έργα του.

Ποιήματά του Ι. Πολέμη υπάρχουν και στη δ/νση http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/iwannhs_polemhs_poems.htm