ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ (12/3/1865 - 24/10/1922)