Περιοδικό ΕΔΕΜ (Τεύχη έτους 1862)

Η συλλογή Πλειάς αποτελεί συνέχεια της συλλογής Κοσμόπολις και στην τελική της μορφή θα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 32 τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Περιεχόμενα 14 τευχών του περιοδικού ΕΔΕΜ στη δ/νση:
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/edem/issue/archive

Αναζήτηση ύλης κατά συγγραφέα στη δ/νση:
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/edem/search/authors

Πηγή: http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/edem