Περιοδικό Ο ΦΤΩΧΟΥΛΗΣ τχ.1
Διατίθεται δωρεάν. Για επικοινωνία: ftoxoulis@gmail.com