Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.15 – ΜΑΡΙΑ ΨΩΜΑ - ΠΕΤΡΙΔΟΥ (ΠΟΙΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε κι νακτστε λεύθερα π ΕΔΩ τ ψηφιακ περιοδικ πο διακινον στ διαδίκτυο τ Λογοτεχνικὰ πίκαιρα μ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

Τ τεχος 15 το περιοδικο περιέχει ποιήματα τῆς Μαρίας Ψωμᾶ - Πετρίδου (ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ).