Ψηφιακό περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» τχ.17 – ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΟΥΛΗ (ΠΟΙΗΜΑΤΑ)


Διαβάστε κι νακτστε λεύθερα π ΕΔΩ τ ψηφιακ περιοδικ πο διακινον στ διαδίκτυο τ Λογοτεχνικ πίκαιρα μ τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

Τ τεχος 17 το περιοδικο περιέχει ποιήματα τῆς Γεωργίας Τρούλη (ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ).

ναρτήστε λεύθερα τν λη το κάθε τεύχους στὴν ἰστοσελίδα σας νημερώνοντας παράλληλα μ mail τ Λογοτεχνικ πίκαιρα.
 
Ἀρχεῖο τῶν παλαιότερων τευχῶν θὰ βρεῖτε στὴ δ/νση: http://logotexnika-epikaira.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91
 
ν πιθυμετε ν λαμβάνετε κάθε φορ τ περιοδικ μ τ λεκτρονικ ταχυδρομεο πευθυνθετε στ δ/νση logotexnika.epikaira@gmail.com ναγράφοντας μόνο στν νότητα ΘΕΜΑ τν τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ».