Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) Εξώφυλλο του περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1938)

Το εξώφυλλο του μηνιαίου περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1938)


Πηγή: Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου