Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Χειρόγραφο - Κώστας Ριτσώνης "Όμορφα στήθεια"Δημοσιεύτηκε στην Διαγώνιο αρ.19 της δεύτερης πενταετίας λίγο πριν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ξεκινήσει τη δεύτερη αγρανάπαυση.

Κώστας Ριτσώνης