Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912-2012) - Εξώφυλλο του περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (Ιούλιος - Αύγουστος 1936)

Το εξώφυλλο του μηνιαίου περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ που κυκλοφόρησε
στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο - Αύγουστο του 1936

Από την 1η σελίδα του περιοδικού:

Ιδρυταί του περιοδικού
Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ, Β. ΤΑΤΑΚΗΣ, ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ, Γ. ΔΕΛΙΟΣ, Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ, ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Επιμελητής της ύλης: Γ. ΔΕΛΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ:  Αετορράχης 31 -  Θεσσαλονίκη


Στείλτε μήνυμα στη δ/νση  logotexnika.epikaira@gmail.com για να σας αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή.


Πηγή: Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου