Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Εξώφυλλο του περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1949)Από το οπισθόφυλλο του περιοδικού:

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ"

Περιοδικό Τέχνης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Έρευνας
Διευθυντής: ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Συντακτική Επιτροπή: ΓΙΩΡΓ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τιμή φύλλου δραχμ. 2000
Το περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ υπό τη διεύθυνση του Κώστα Μαρινάκη κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1944 - 1952.