Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Εξώφυλλο περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (Ιανουάριος Φεβρουάριος 1939)

Το εξώφυλλο του διμηνιαίου περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος Φεβρουάριος 1939)
Πηγή: Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου