Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) Εξώφυλλο του περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (έτος 1952 - τχ.5)

Το εξώφυλλο του περιοδικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μαρτίου Απριλίου 1952.
Το περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ υπό τη διεύθυνση του Κώστα Μαρινάκη κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1944 - 1952.
Πηγή: Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου